HOME    |      Materiały konferencyjne    |      FAQ     |      KONTAKT     ||      polski     |     english 
RAPORTY ROCZNE
Nasza oferta to kompleksowe przygotowanie i wydanie raportów rocznych, obejmujące zarówno opracowanie projektu graficznego okładki i layout’u wewnętrznego, opracowanie tabel i wykresów, skład i łamanie tekstu, przygotowanie zdjęć do druku (skanowanie, korekta kolorystyczna, retusz), wprowadzenie korekt tekstu, komputerowe przygotowanie do druku, cromaliny wybranych stron do akceptacji kolorystycznej, druk i oprawę jak i uszlachetnianie: lakierowanie, foliowanie, tłoczenie, złocenie, sztancowanie. Wykonujemy dowolne zdjęcia, tłumaczymy tekst na języki obce, przygotowujemy wersje internetowe raportu czy jego wersje multimedialne na płytach CD.

O nas    |      Kontakt     |      Formularz    |      design by New Art